Affektiv Inquiry

- en kommunikationsuddannelse

affektiv inquiry processorienteret samtaleteknikAffektiv Inquiry har sin teoretiske baggrund i den Interpersonelle neurobiologi og neuroaffektive forskning og er en kommunikationsteknik, hvor vi effektivt kan komme i kontakt med og opløse årsagen til de besværligheder og problemer, vi oplever. Det er en metode, med hvilken vi kan guide andre til at finde deres egne løsninger, praktiske forandringer og vej i livet ved at aktivere deres affektive og emotionelle responssystem og naturlige udviklingsproces.

I Affektiv Inquiry ser vi, at manglende klarhed, flow og glæde i livet er forårsaget af gamle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der fungerer som forsvar mod vores naturlige respons- og livsprocesser.

Emotionel Intelligens

Forskning viser, at den såkaldte Emotionelle Intelligens er af afgørende betydning for et meningsfyldt og harmonisk liv. Med en udviklet emotionel intelligens er vi bedre til at forstå og forholde os til os selv og den sociale interaktion. Det er en evne, der forstærker oplevelsen af velvære i livet, fordi vi grundlæggende er sociale skabninger, der trives og udvikles i relation med andre. Affektiv Inquiry fokuserer på at udvikle denne evne. Både hos den der faciliterer en affektiv Inquiry, og hos den, der er klient. En grundlæggende træning i uddannelsen er at lære at klargøre, rumme, udtrykke og forstå den emotionelle proces. 

En uddannelse i Affektiv Inquiry kan anvendes i mange sammenhænge og på forskellige niveauer, i såvel terapi og coaching, som undervisning og ledelse. Affektiv Inquiry kan bruges til blot 10 minutters løsningsorienteret samtale på jobbet eller hjemme, til længerevarende coachende eller terapeutiske forløb og som en generel forståelse af den menneskelige relationelle interaktion.

Hvad indeholder uddannelsen i Affektiv Inquiry?

 • Grundlæggende forståelse af den Interpersonlige neurobiologi og neuroaffektive teori
 • Grundlæggende forståelse af det emotionelle system og dens emotioner
 • Kommunikationsforståelse
 • Dynamikken i besværligheder, problemer og konflikter.
 • Verbal Tracking - at følge den affektive proces i den verbale kommunikation
 • Somatisk Tracking - at forstå og følge kroppens signaler
 • Relationel Tracking - at forstå og følge relationens dynamik
 • Grundprincipper for Affektiv Inquiry
 • Interventioner
 • Om forsvarsstrategier og modstand

Der er i uddannelsen fokus på forståelse af egen adfærd, ressourcer og læringsmuligheder. Uddannelsen indeholder meget praktisk træning af kommunikationsfærdigheder

Uddannelsen struktur:

 • 5 kursus samlinger, i alt 9 dage
 • 3 video gruppe-supervisioner á 1-2 timer
 • 2 individuelle supervisionstimer
 • Øvelse i studiegrupper
 • Eksamen

Pris:

16.000 kr pr. person ved privat betaling, 20.000 kr + moms pr. person ved betaling af virksomhed. Kontakt os for pristilbud for uddannelse i virksomhed eller institution.

Næste forventede opstart: