Center for Emotionel Integration

På Center for Emotionel Integration er vores fokus at lære om og forstå livet, os selv og de relationer, vi er i. Vi støtter udforskning og udfoldelse af det menneskelige potentiale, både med en videnskabelig og en erfaringsmæssig eksperimentel tilgang. Centeret er grundlagt og består af Martin Tidén, administrationen og de samarbejdspartners og undervisere der arbejder udefra centerets grundsyn. Sammen formidler vi forståelsen af den emotionelle Integrationsproces gennem foredrag, uddannelser og workshops, samt ved at faciliter individuelle integrationsprocesser. Alle dem der er tilknytet centeret har en bred erfaring indenfor forskellige terapi- og udviklingsmetoder, med fælles teoretisk fundament i den interpersonelle neurobiologi og emotionsforskning. Du kan på denne hjemmeside lære mere om Emotionel Integration, og hvis du vil vide mere om, så send os en mail.

Om den interpersonelle neurobiologi

Den interpersonlige neurobiologi (IPNB) er et nyt tværfagligt forskningsfelt, der inkluderer forskellige videnskaber for at finde fælles principper for at forstå den menneskelige bevidsthed, oplevelse og eksistens. Den bruger hovedsageligt viden fra den neurovidenskabelige forskning, men også fra biologi, psykologi, dybdepsykologi, udviklingspsykologi, systemteori, etc, for at klarlægge, hvad der skal til for at leve et sundt liv. IPNB beskriver den menneskelige udvikling og liv som en konsekvens af relationen mellem kroppen og sindet, samt  den relationelle virkelighed vi er vokset op i og lever i. Den viser hvordan disse områder er forbundet via det emotionelle system, og hvordan forstyrrelse af dette forårsager de fleste af de så kaldte psykologiske besværligheder, mennesket oplever. Konceptet IPNB er skabt af Dr. Dan Siegel (1999), og det kan udforskes i Norton Books professionelle serie med det samme navn.

Vores menneskesyn

Emotionel Integration er en proces-oplevelsesorienteret terapi, der hviler på et humanistisk menneskesyn og den fænomenologiske metode. Emotionel Integration forstår mennesket som en levende helhed, der er større end den begrænsede personlighed, vi ofte definerer som den vi er. Denne levende helhed er en naturlig og autonomt selvorganiseret organisme, der er en forlængelse og formidler af den livsproces, der strømmer gennem os. Vi er samtidigt relationelle skabelser, der bliver til, forstår os selv og udvikles i relation med andre.

Problemer, konflikter og psykiske besværligheder opstår hos det ellers velfungerende menneske, når vi holder den naturlige livsproces tilbage. De er derfor muligheder til udvikling og personlig vækst. Den personlige udvikling og vækst er en konsekvens af udtryk og integration af vores naturlige livsproces, ofte i form af emotioner. Mennesket er skabt til et liv i naturligt flow, hvor vi er glade, nysgerrige, kreative, empatiske og kærlige. Det er vores erfaring, at disse kvaliteter får større plads i vores liv, når vi forstår, hvordan vi tilbageholder og kan tillade livsprocessens naturlige udfoldelse.