Uddannelser

  • Emotionel Integrations Practitioner uddannelse er under ...

  • - en kommunikationsuddannelse

    Affektiv Inquiry har sin teoretiske baggrund i den Interpersonelle neurobiologi og neuroaffektive forskning og er en kommunikationsteknik, hvor vi effektivt kan komme i ...